Profil de OM, profil de CAMPION

Profil de OM, profil de CAMPION

Despre eroina din această pagină ar fi trebuit să vorbim mai de mult.O facem acum, pentru că, nu-i aşa? Mai bine mai târziu decât niciodată…A început studiul artelor marţiale când a prins a se ţină „copăcel”…
A fost şi a continuat să fie un exemplu jinduit de toţi membrii clubului nostru, prezenţi sau trecuţi. A fost şi rămâne un exemplu că, într-un trup mic, poate exista UN SUFLET MARE…

Mare cât muntele Fuji sau cât Kogainonul dacilor…
Exemplu de voinţă, tenacitate, dăruire, spirit de întrajutorare, altruism…
Exemplu de OM!
A adus pentru culorile ţării şi ale clubului AUR European, AUR MONDIAL, AUR la Word Games – Olimpiada Artelor marţiale 2010 de la Beijing etc. Acestea printre nenumărate alte titluri Naţionale sau trofee.
A îmbinat pasiunea practicării Ju-jitsu – lui sau artelor marţiale cu pregătirea profesională de o manieră care stârneşte admiraţia şi invidia.
Este vorba de GENOVEVA DOBRE, fostă Galan. Prietenii şi cei mai apropiaţi îi spun simplu: Geluca!
Geluca să ne trăieşti, să înfloreşti, să ţi se îndeplinească toate visele şi… SĂ NE RĂMÂI APROAPE! Viaţa în clubul nostru are nevoie de clinchetul râsului tău copilăresc şi de maturitate ta!

Mulţumiri

Dintodeauna, omenirea s-a confruntat cu o dilemă: Ce a fost mai întâi: Oul sau găina? Oameni obişnuiţi sau şcoliţi, filozofi sau profani nu au reuşit – încă – să dea un răspuns plauzibil. Probabil vom mai avea de aşteptat. Nicio problemă! Noi avem deja un răspuns: la început au fostRead More

Părinţi© 2018: Clubul de Arte Marţiale Budo Seishin, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress