Pagina practicantului

Culorile si Semnificatia Centurii

În cadrul clubului nostru, am adoptat trei tipuri de gradaţii

  • gradaţii MON – pentru copii 4 – 8 ani,
  • gradaţii KYU (centuri colorate) – de la centura galbenă la centura maro,
  • gradaţii DAN (centura neagră)
  • gradaţii DAN SUPERIOARE (centura alb-roşie, peste 5 Dan)

Centura unui practicant se dobândeşte – de regulă – după trecerea unui examen de grad, şi reprezintă, pe lângă recunoaşterea unui anumit nivel tehnic, şi dovada unei înalte ţinute spirituale. De aceea, centura este singurul accesoriu care nu se spală niciodată, făcând [şi] în acest mod , dovada muncii şi perseverenţei în antrenamente.

Pentru o mai bună apreciere a valorii culorii centurilor, vom sublinia semnificaţia fiecărei culori, care – după cum vom vedea – nu a fost stabilită aleatoriu:

Gradaţia MON („poartă”) – este caracteristică copiilor (de la 4-5 ani până la – după unele şcoli – 8-12 ani). Este reprezentată de trese galbene (sau roşii în Judo) în număr de 5, ataşate la distanţa de un centimetru unele de altele pe capetele centurii albe ( în Judo numai pe capătul din dreapta), reprezentând cinci trepte de pregătire. Simbolul acestor grade este asemănător razelor de soare care stăbat timid linia orizontului într-o dimineaţă de primăvară. Deşi este perioada testărilor şi acomodărilor, micii ju-jitsu-ka trebuie să facă dovada asimilării unor cunoştinţe tehnice şi deprinderi în funcţie de vârstă şi posibilităţi psiho-fizice. Încurajările şi aprecierile (chiar şi un pic exagerate) din această perioadă de studiu sunt mai mult decât binevenite. Acordarea gradaţiilor “MON”dse se face la 3-6 luni, uneori mai puţin sau mai mult, funcţie de aptitudinile practicanţilor, stabilite în urma [mini]examenelor de grad.

Centura albă (Kyu 6) – simbolizează inocenţa, pacea, o stare a minţii şi spiritului „lipsite de expresie”, culoarea începutului. Deşi în unele şcoli este necesar susţinerea unui examen pentru obţinerea ei, noi suntem de părere că aceasta ar trebui acordată „din oficiu”, considerând că, oricare dintre noi am fost capacitaţi din faza embrională cu unele cunoştinţe care sunt – de cele mai multe ori – privite cu simpatie; prin urmare, dacă aceste cunoştinţe ne-au fost dăruite, trebuie să muncim pentru a le perfecţiona , „acordânduni-se şansa unei perioade de studiu” fără a începe studiul budo cu demonstrarea unor abilităţi care urmează a fi formate.

Centura galbenă/auriu (Kyu 5) – simbolizează culoarea „soarelui răsare”, starea unui „spirit nou” deschis cunoaşterii, fragilitate, setea de cunoaştere şi cuprindere a câtor mai multe cunoştinţe, aidoma focului care, odată „pornit” manifestă o dorinţă nestăvilită de a mistui tot ce-i iese în cale. Pentru obţinerea acestei centuri este necesară o perioadă de studiu variind între 3 şi 12 luni uneori mai mult sau mai puţin, în funcţie de dorinţa de progres manifestată de practicant şi aptitudinile dovedite în programul de antrenament.

Centura portocalie (Kyu 4) – simbolizează culoarea soarelui la zenit, starea unui spirit „copt”, capabil de mai multă înţelegere şi acceptare a rigorilor antrenamentelor, fiind caracteristică unui „început de maturitate” pe tărâmul artelor marţiale. Reprezintă – de cele mai multe ori – un nou început, dar şi „finişul” în acest domeniu al spiretelor slabe, nehotărâte. Aceasta deoarece, acum antrenamentele pot creşte în intensitate şi cerinţe de îndeplinit, şi necesită între 12 şi 18 sau chiar mai multe luni de practică perseverentă.

Centura verde (Kyu 3) – simbolizează culoarea generală a vegetaţiei, starea unui spirit care începe să „dea roade” după antrenamentele intense de până acum. Odată cu închiderea la culoare a centurii, orice practicant trebuie să facă dovada acumulărilor psiho-fizico-morale caracteristice practicanţilor de arte marţiale.
Pentru dobândirea acestei gradaţii este necesară o practică de minim 18 – 24 de luni, funcţie de vârstă şi cunoştinţe teoretico-practice.

Centura albastră (Kyu 2) simbolizează culoarea cerului şi oceanului, cu tot zbuciumul caracteristic amândorura. Este centura prin care orice budoka care îndeplineşte anumite cerinţe de vârstă şi pregătitre tehnico – tactico – psihică poate avea şansa de a ascede spre cerinţele necesare unui instructor sportiv. Totodată, această gradaţie este cea mai periculoasă – vis-a-vis de viitorul budoka între A FI şi A NU FI ! Aici şi acum se pierd destul de mulţi practicanţi, ca urmare a creşterii rigurozităţii pe toate planurile a antrenamentelor de pregătire.
Dacă se depăşeşte această barieră, atunci – de regulă – se poate vorbi despre o viitoare YUDANSHA (centură neagră).
Perioada minimă de 30-36 de luni de muncă intensă, ar putea constitui garanţia dobândirii unor abilităţi necesare acestei gradaţii.

Centura maro (Kyu 1) – fiind la fel ca şi culoare pământului care este solid, ferm, fertil etc, denotă un spirit matur din toate punctele de vedere. Acum este din ce în ce mai pregnantă dorinţa de afirmare ca individualitate în arte marţiale.
Pentru a ajunge aici, budoka a parcurs un drum lung (michi) , materializat într-o muncă susţinută pe parcursul a peste 30-36 de luni. Şi aici spiritul, dorinţa de cunoaştere şi autodepăşire a propriilor limite îşi poate pune amprenta pe durata perioadei de pregătire .

Centura neagră – Clasa DAN – reprezintă „reunirea” tuturor culorilor, reunire materializată într-o stare a minţii şi spiritului mai puternică şi înţelegătoare (tolerantă !, ca urmare a acumulărilor de până acum), experienţă şi maturitate marţială, înţelegerea valorilor umane şi universale etc.
Când se cade în extrema părţii negative, centura neagră reprezintă culoarea nopţii, a întunericului şi obscurului. Această „cădere” nu este de dorit, întrucât acumulările tehnice (şi nu numai) de până acum pot fi folosite în scopuri negative.
Pentru dobândirea acestei centuri sunt necesare minim 48 de luni, existând şi cazuri de excepţie, care pot beneficia de o reducere sau mărire a stagiaturii.

Centura alb-roşie (purtată de gradaţiile de peste 5 DAN), simbolizează, puritatea spiritului, absenţa egoismului, aprecierea mai profundă a valorilor vieţii şi a celor marţiale, eliminarea orgoliilor false etc.
Este o centură care necesită transformarea studiului marţial într-un mod de viaţă.
Necesită o practică îndelungată şi o continuă dorinţă de progres a celor de lângă tine. Este culoarea care îmbină puterea spiritului focului devastator cu pacea impusă de neant (culoarea albă). Îmbinarea şi contopirea acestor două culori trebuie să creeze imaginea unui spirit eliberat de meschinăriile omeneşti, falsitatea, prefăcătoria şi linguşeala etc. creând imagine muntelui FUJI proiectată pe cerul azuriu al Japoniei !

Centura ALBĂ – DUBLU LATĂ – reprezintă culmea supremă în arte marţiale. De regulă este atribuită gradaţiilor de peste 9 DAN, fondatorilor de stiluri şi/sau şcoli, celor care şi-au dedicat întrega viaţă artelor marţiale.
Simbolizează întoarcerea la origini, în ideea că, s-a început studiul cu centura albă şi se termină tot cu aceiaşi culoare. Ce calităţi are o asemenea gradaţie, considerăm că orice subliniere ar fi mai mult decât inutilă.

 

Sensurile centurii

Încheiem consideraţiile legate despre importanţa acestui accesoriu budo [OBI – centura], punctând două aspecte ale sensului centurii, aspecte care ţin de maturitatea spirituală a practicantului.

– Primul aspect se referă la lungimea centurii, care simbolizează drumul parcurs de budoka pentru a pleca de la centura albă şi a ajunge la … centura ALBĂ [eventual] dublu lată. Acest prim sens este conştienticizat atunci când budoka îşi împrejmuieşte talia cu centura, trecând-o prin palmele sale;

– Al doilea aspect se referă la modul concentric în care centura înfăşoară talia de două ori (în mod uzual), după care se leagă într-un nod plat dreptul punctului energetic „tanden” deasupra centrului energetic „Seika – tanden sau Seika-noiten-casa KI -ului”(a se [re]vedea subcapitolull „Kyusho”).

Această simbolistică plasează micul univers – OMUL ca budoka – în mijlocul MARELUI UNIVERS, creând astfel armonia cu OMUL ca parte integrantă a eternităţii.

Ca budoka, OMUL trebuie să se stăduiască să depăşească semnificaţia occidentală a artelor marţiale, potrivit cărora aceste sunt „arte ale războiului”, şi să caute sensul oriental al termenului, prin care acestea sunt „CALEA” – michi – de parcurs pentru a ajunge la perfecţiune!

© 2018: Clubul de Arte Marţiale Budo Seishin, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress