Activităţi curente

Statutul clubului nostru prevede implementarea binefacerilor practicării ju-jitsu-lui la un număr cât mai mare de doritori. Având în vedere acest deziderat avem diversificată activitatea pe mai multe secţiuni, după cum urmează:

 INIŢIERE COPII:

grupă de antrenament, special pentru cei mici, cu vârstă de la 4 la 12 ani cu următoarele obiective:

– cultivarea armoniei şi a spiritului de colegialitate;

– consumarea constructivă a excesului de energie psiho-fizică specifică acestei vârstă;

– ameliorarea calităţilor moral-volitive: curaj, demnitate, conştientizarea ordinei şi disciplinei, spiritul de întrajutorare, dorinţa de autodepăşire, consolidare noţiunii de „respect” pentru partenerii de antrenament, colegii de grădiniţă sau de şcoală, părinţi, instructori;

– ameliorarea calităţilor psiho-fizice;

– ameliorarea calităţilor şi aptitudinilor precum: capacităţile de orientare spaţio-temporare, capacităţile de combinare şi cuplare a mişcărilor, capacităţile de echilibru, capacitate de reacţie eficientă, etc.

– iniţiere în tainele tehnicii ju-jitsu-lui specifice vârstei;

– dezvoltarea capacităţilor specifice activităţii competiţionale;

– formarea unor deprinderi trainice specifice autoapărării,

– dezvoltarea calitatilor motrice prin jocurii specifice, etc.

INIŢIERE ADOLESCENŢI ŞI ADULŢI:

grupă de antrenament distinctă, rampă de lansare a viitorilor tehnicieni, cu următoarele principale obiective:

– consolidarea calităţilor morale şi psiho-fizice;

– formarea, perfecţionarea şi consolidarea unor priceperi şi deprinderi tehnico-motrice, necesare unei autoapărări eficente;

– amelionarea calităţilor specifice sportului competiţional;

– consolidarea unui psihic puternic, constructiv;

– crearea oportunităţilor de transfer pozitiv spre sfera cotidiană a deprinderilor specifice artelor marţiale;

– petrecerea timpului liber în mod plăcut şi constructiv, inclusiv prin practicarea ju-jitsu-lui;

– Crearea oportunităţilor de a putea ascede, datorită pregătirii specifice, spre instituţii şi activităţi de interes naţional şi internaţional (UNEFS- fostul ANEFS, Şcoala Naţională de Antrenori, instituţii specifice MAI sau MAN etc.)

Competiţională – concursuri in tara si strainatete
Activităţi recreative – cantonamente la mare şi la munte
Activităţi de ridicare continuă a nivelului stafului tehnic prin elaborarea unor lucrări de cerecetare în vederea obţinerii titlurilor de „doctor” sau „licenţiat” în domeniul Educaţiei fizice şi sportului, implicit în arte marţile

© 2018: Clubul de Arte Marţiale Budo Seishin, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress